PANGANDARAN MIANG TI CIAMIS


Mbah Peteng  harita kungsi  nyarita kieu: Pangandaran miang, Ciamis ulah leungiteun jati diri, sanajan pirang2 sumber beya sirna, tapi sing inget siring kaler poseur dayeuhan Galuh kiwari, ngayapak lemah euyeub lembur, loba jalma rea sawah, nyondong kebon eusi potensi, anu salila ieu can karopea, pon kitu deui sarakan Kawali anu kungsi jadi poseur Nagari Sunda Galuh bihari geus meujeuhna di urus di hirupkeun pikeun pangdeudeul kana jembarna tatar Camis. Hudaaaang urang Kawali….tanghiiiii seuweu siwi Kawaliiii, tempo loba garapeun  keur kawajuan lembur. Ulah egois keur nyumponan kahayang pribadi wungkul bari ngorbankeun tetenjoan anu merenah, inge poseur dayeuh kawali tempat lalar liwat jalma ti saban madhap, naaa ari breh neuleu alun-alun anu baheulanan katelah SANGHYANG MAYA DATAR sawaktu masih jadi alun2 kadaton  surawisesa, kadeuleuna mani matak sumpeg kana angen2, sareukseuk kana pangdeuleu, ilang dangiang dayeuh nu aya kalah carita deungeun majar urang kawali hirupna jurok teu resep kana kaendahan nyeri ieu hate ge. Wsn/KTV

Share:

0 comments:

Post a Comment

Kawali TV

Blog Archive

Recent Posts

BERITA