NGISTRENAN RENGRENGAN DEWAN PANGAPING PAGUYUBAN PASUNDAN

Puluhan anggota Paguyuban Pasundan kumpul di gedong setda, Kabupaten Ciamis, Dina raraga ngistrenan rengrengan Dewan Pangaping sareng pangurus cabang/anak cabang Paguyuban Pasundan Kabupaten Ciamis, mangsa bakti 2015-2020. Nu di istrenan kanggo pangurus Kabupaten di Ciamis. Paguyuban Pasundan mangrupikeun yayasan, si lebetna aya universitas, sekolah menegah umum, kejuruan, bahkan smp, nu kasebar di sakuliah Jawa Barat
Share:

0 comments:

Post a Comment

Kawali TV

Blog Archive

Recent Posts

BERITA